Kötelező éves felülvizsgálat

A48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet 2016. április 02-tól (2016. szeptember 29-ig) hatályos változata letölthető innen.

 

2016. április 2-től alkalmazandó változások:

 

48. § (1) A pénztárgépek éves felülvizsgálata kötelező.

(1a) Az éves felülvizsgálat

a) forgalmazói szoftver-felülvizsgálatból, valamint

b) szervizes helyszíni vizsgálatból áll.

 

(2016. április 2-tól az Éves felülvizsgálatot az üzemeltetési helyen kell elvégezni, és fentiekből adódóan a szervizben nem. Szervizben történő felülvizsgálat során nem tud teljesülni teljes mértékben a (3) bekezdés b) pontja, hiszen nem ellenőrizhető többek között az AP szám láthatósága, a működési hely és a bizonylatok fejlécében lévő adatok egyezősége, a pénztárgépnaplóra vonatkozó szabályok (egyébként is az üzemeltetési helyen kell lennie, nem vihető a szervizbe, anélkül pedig a felülvizsgálat nem végezhető el), az üzemeltetési helyen működik e megfelelően a kommunikáció, stb.)

 

(1b) Az (1a) bekezdés a) pontja szerinti felülvizsgálat a forgalmazó kötelezettsége, amelynek keretében elvégzi az általa forgalmazott pénztárgépek AEE szoftver jogszabályoknak való megfelelőségének vizsgálatát és szükség szerinti módosítását a módosítást szükségessé tevő jogszabályban meghatározottak szerint, mely tényről az AEE gyártó által kiállított egyedi azonosító számmal rendelkező igazolást köteles beszerezni, mely igazolást a szervizes helyszíni vizsgálat során a szerviz az adóalany részére átadni köteles. Ezt a tevékenységet kizárólag az adott típus szervizelésére jogosult műszerész végezheti.

 

(2) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálatot a pénztárgép üzembe helyezését, illetve legutóbbi éves szervizelését követő 1 éven belül kell elvégeztetnie az üzemeltetőnek.

 

(3) Az éves felülvizsgálat során a szerviz

a) ellenőrzi, hogy nem történt-e illegális beavatkozás a pénztárgépen,

b) ellenőrzi, hogy a pénztárgép működése, működési körülményei megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak,

c) szükség esetén kicseréli az AEE akkumulátorát.

 

(Szüneteltetett pénztárgép esetén továbbra is kötelező szintén 1 éven belül elvégezni az Éves felülvizsgálatot azzal, hogy javasolt ennek időpontját egy alkalommal a nem szüneteltetés alá eső időszakra előre hozni, így a további felülvizsgálatok elvégzése már nem a szüneteltetés idejére esne. Abban az esetben, ha a szüneteltetés pl. a telephely megszűnése miatt történt, úgy a vizsgálatot ott kell elvégezni, ahol az adott pénztárgépet tárolják.)

 

49/A. § (1) A pénztárgéphez hozzárendelten pénztároló eszközt kell tartani.

(2) A pénztároló eszközben levő pénzkészletnek összeg és összetétel szerint meg kell egyeznie a pénztárgépen bizonylatolt értékesítések és egyéb pénzmozgások egyenlegével, kivéve, ha az eltérést az üzemeltető működési sajátosságai okozzák és az eltérés mértéke e működési sajátosságokhoz igazodik.

 

(Az üzemeltetők eddig is használtak valamilyen pénztároló eszközt, de ez eddig nem volt kötelező, most viszont kötelezővé tették. Ez nem csak pénztárgép kasszafiók lehet, nem is szükséges, hogy össze legyen kötve a pénztárgéppel fizikailag, viszont az erre a célra fenntartott pénztároló eszköznek a pénztárgéphez hozzárendeltnek kell lennie. A benne található pénzeszközöknek és összetételének egyeznie kell a pénztárgépen történt napi nyitás, értékesítés, pénz ki, pénz be, fizetőeszköz csere (egyéb pénzmozgás bizonylat),sztornó, visszáru, göngyölegjegy által bizonylatolt mozgások alapján pénztárgép által nyilvántartott pénzeszközök mennyiségével és összetételével (készpénz, utalvány és ennek típusai, stb.).