Letölthető dokumentumok

Online pénztárgépek adatforgalmával kapcsolatos dokumentumok:

 

Telekom dokumentumok Mobil Adat dokumentumok
Telekom szüneteltetési kérelem
Legfeljebb 6 hónapra lehet a Szolgáltatónál a Szolgáltatást szüneteltetni.
A szüneteltetés ideje alatt az adatkapcsolat hibájához kötődő technikai segítségnyújtás nem biztosított.
A Szolgáltatás szüneteltetéséről a Szolgáltató a NAV-ot tájékoztatja.
A Szolgáltató a Szolgáltatás szüneteltetése esetén is jogosult a Speciális Informatikai Szolgáltatási Szerződésben meghatározott díjat számlázni.

 

MobilAdat meghatalmazás

 

Telekom deaktiválási kérelem
A kérelem kitöltését megelőzően a NAV részére a PTGTAXUZ nyomtatványon be kell jelenteni a deaktiválás tényét.
MobilAdat szüneteltetési kérelem

A szüneteltetés megkezdését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé be kell jelenteni a NAV honlapján megadottak
szerint.

Telekom visszaaktiválási kérelem
Jelen kérelem kitöltését megelőzően a NAV részére a PTGTAXUZ nyomtatványon be kell jelenteni a visszaaktiválás tényét. A Visszaaktiválási kérelmet a Szolgáltató felé a kért visszaaktiválási dátum előtti 15. napot követően, de legkésőbb a kért visszaaktiválási dátum előtti 10. napig lehet írásban benyújtani.
MobilAdat adatváltozási nyilatkozat
A módosítást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé is be kell jelenteni a NAV honlapján megadottak szerint.

Meghatalmazás Telekom
szerződéshez.
MobilAdat áthelyezési kérelem
Az üzemeltetési hely módosítását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé is be kell jelenteni a NAV honlapján
megadottak szerint.
  MobilAdat egyedi mentesség nyilatkozat
Az egyedi mentesítés iránti kérelmet először a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé kell bejelenteni a NAV honlapján
megadottak szerint.
  MobilAdat felmondási nyilatkozat
A felmondást a NAV felé is be kell jelenteni a NAV honlapján megadottak szerint.
  MobilAdat szüneteltetés megszüntetése nyilatkozat
A szüneteltetés megszüntetését (a pénztárgép visszakapcsolását) ezen nyilatkozat tértivevényes vagy ajánlott levélben történő elküldésével, vagy az Üzemeltető a telefonos ügyfélszolgálaton (06-1-5100 683), szóbeli bejelentéssel kérheti.

 

 

NOROAMING dokumentumok EGYÉB

ÜZEMELTETŐI NYILATKOZAT
SZERVIZVÁLTÁSRÓL
no roaming szüneteltetési nyilatkozat
Ezt a felhasználóknak a szünetelés megkezdése előtt kell elküldeniük e-mailen, faxon vagy postán. A szüneteltetés idejére nem számláznak havidíjat. A szüneteltetés maximális időtartama 6 hónap.
 
no roaming szüneteltetés megszüntetése nyilatkozat
Ezt akkor szükséges kitöltve, aláírva visszaküldeni, ha a szüneteltetés előzetesen tervezett megszüntetésénél korábban szeretné visszakapcsoltatni a pénztárgépet a felhasználó.